Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński, na zasadzie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771) zawiadamia, że w II półroczu 2019 roku zachodzą przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela na obszarze właściwości sądu apelacyjnego.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Sebastian Służałek, na zasadzie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771) zawiadamia, że w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019r. zachodzą przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela na obszarze właściwości sądu apelacyjnego.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2019-08-19 10:35:29 Karol Wadas
2 2019-08-05 08:44:15 Andrzej Kędzierski