Inspektor Ochrony Danych

Klaudia Babczyńska

Zgodnie z art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuję, iż:
1. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:
a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
d) współpraca z organem nadzorczym;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
2. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

godziny urzędowania:

  • poniedziałek - piątek 7:30 - 15.30

 

Kontakt z IOD możliwy przez formularz kontaktowy. 

 

Informacja Administratora Danych (PDF)

Klauzula informacyjna w sprawie prowadzenia monitoringu wizyjnego (PDF)

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski (PDF)

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej (PDF)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji  (PDF)

Klauzula informacyja dla umów: zleceń, o dzieło, cywilno - prawnych (PDF)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2018-06-29 12:12:02 Radomir Krakowski
2 2018-06-29 11:58:57 Radomir Krakowski
3 2018-06-25 12:04:24 Radomir Krakowski
4 2018-05-29 10:30:31 Karol Wadas
5 2018-05-25 09:03:07 Radomir Krakowski
6 2018-05-25 09:00:26 Radomir Krakowski
7 2018-04-19 06:59:23 Andrzej Kędzierski