Drukuj

Inspektor Ochrony Danych

Edyta Szastak

godziny urzędowania:

Kontakt z IOD możliwy poprzez formularz kontaktowy.

Zgodnie z art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuję, iż:
1. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:
a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
d) współpraca z organem nadzorczym;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
2. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

 

Informacja Administratora Danych (PDF)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników postępowań sądowych (PDF)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób telefonujących do sądów powszechnych korzystających z usługi telefonii stacjonarnej udostępnionej przez Sąd Rejonowy w Będzinie (PDF)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla widaomości mailowych (PDF)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawie prowadzenia monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Będzinie (PDF)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających skargii i wnioski (PDF)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających wnioski o udpostępnienie informacji publicznej (PDF)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla umów: zleceń, o dzieło, cywilno - prawnych (PDF)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji (PDF)

Informacja Administratora dla osób zatrudnionych (PDF)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (PDF)

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Będzinie

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-05-21 12:18:05 Karol Wadas
2 2020-05-15 13:21:52 Andrzej Kędzierski
3 2020-02-05 07:01:48 Karol Wadas
4 2020-01-30 07:05:01 Karol Wadas
5 2019-10-04 10:12:24 Karol Wadas
6 2019-07-05 12:18:19 Karol Wadas
7 2019-06-21 07:53:15 Karol Wadas
8 2019-05-24 09:35:14 Karol Wadas
9 2019-05-21 12:39:37 Karol Wadas
10 2019-05-21 12:30:57 Karol Wadas