Będzin, dnia 21 października 2021r.

Sygn. akt I Ns 832/21

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Będzinie pod sygn. akt I Ns 832/21 toczy się sprawa z wniosku Anny Wróbel o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Pardo, zmarłej w dniu 13.07.2021r. r. w Czeladzi, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Czeladź.

W skład spadku wchodzi lokal mieszkalny położony Czeladzi.

Sąd wzywa spadkobierców aby w ciągu trzech miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”

/-/ Sędzia Ewa Gradowska

Będzin, dnia 11 października 2021 r.

Sygn. akt I Ns 291/21

OGŁOSZENIE

„W dniu 20 września 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 291/21 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Ewie Gradzik przez komornika sądowego,

spadkodawca: Ewa Gradzik, PESEL: 57090605741

ostatni adres: ul. Narutowicza 1/98, 42-500 Będzin

data zgonu: 2 września 2020 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłej Ewie Gradzik - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                                             /-/ RSR Klaudia Panfil

Będzin, dnia 8 października 2021 r.

Sygn. akt I Ns 899/21

OGŁOSZENIE

   „W dniu 23 września 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 899/21 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zarządzono sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Henryku Stuczeń,

spadkodawca: Henryk Stuczeń, PESEL:52071213135

ostatni adres: Psary, ul. Graniczna 78a

data zgonu: 16 luty 2021r.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Henryku Stuczeń- spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                /-/ RSR Irmina Muszczek

Będzin, dnia 24 września 2021 r.

Sygn. akt I Ns 878/21

OGŁOSZENIE

„W dniu 14 września 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 878/21 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zarządzono sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Ewie Rurańskiej,

spadkodawca: Ewa Rurańska, PESEL:55122910726

ostatni adres: 41-250 Czeladź, ul. 21 Listopada 14/14

data zgonu: 10 października 2020 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłej Ewie Rurańskiej - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                              /-/ RSR Irmina Muszczek  

Będzin, dnia 24 września 2021 r.

Sygn. akt I Ns 788/21

OGŁOSZENIE

„W dniu 21 września 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 788/21 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Mariuszu Dziuba przez komornika sądowego,

spadkodawca: Mariusz Dziuba, PESEL: 91010608238

ostatni adres: ul. Kręta 43, 42-500 Będzin

data zgonu: 10 lutego 2021 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Mariuszu Dziuba - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                              /-/ RSR Klaudia Panfil