Będzin, dnia 16.03.2020r.

Jarosław Dudziński                                                                                            

Sędzia Sądu Rejonowego

W Będzinie

                                                                     Niniejszym zarządzam co następuje.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i nakazem odwołania zaplanowanych rozpraw informuję, że zaplanowane rozprawy wyznaczone na dzień 26.03.2020r. nie odbędą się tj. :

Będzin, dnia 16.03.2020r.

Jarosław Dudziński                                                                                            

Sędzia Sądu Rejonowego

W Będzinie

                                                                     Niniejszym zarządzam co następuje.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i nakazem odwołania zaplanowanych rozpraw informuję, że zaplanowane rozprawy wyznaczone na dzień 24.03.2020r. nie odbędą się tj. :

Będzin, dnia 16.03.2020r.

Jarosław Dudziński                                                                                            

Sędzia Sądu Rejonowego

W Będzinie

                                                                     Niniejszym zarządzam co następuje.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i nakazem odwołania zaplanowanych rozpraw informuję, że zaplanowane rozprawy wyznaczone na dzień 19.03.2020r. nie odbędą się tj. :

Będzin, dnia 16.03.2020r.

Jarosław Dudziński                                                                                            

Sędzia Sądu Rejonowego

W Będzinie

                                                                     Niniejszym zarządzam co następuje.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i nakazem odwołania zaplanowanych rozpraw informuję, że zaplanowane rozprawy wyznaczone na dzień 17.03.2020r. nie odbędą się tj. :

Będzin, dnia 18 lutego 2020r.

Sygn. akt I Ns 60/20

OGŁOSZENIE

„ W Sądzie Rejonowym w Będzinie pod sygn. akt I Ns 60/20 toczy się sprawa z wniosku Doroty Zemła zamieszkałej ul. Św. Brata Alberta 10, 42-500 Będzin o uznanie za zmarłego Tomasza Zemły syna Jerzego i Zofii , ostatnio zamieszkałego w Będzinie przy ul. Św. Brata Alberta 10.

Sąd wzywa zaginionego aby w ciągu trzech miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosił się do sprawy, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Ponadto Sąd wzywa wszystkie osoby , które mogą udzielić wiadomości o zaginionym aby w terminie trzech miesięcy przekazały je sądowi”.