Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, że Kancelaria Komornicza nr IV w Będzinie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotra Sikorskiego w dniu 2 maja 2019r. będzie nieczynna.  

 

Sąd Rejonowy w Będzinie w Będzinie informuje, że Kancelaria Komornicza Nr 1 w Będzinie Komornika Sądowego Pawła Ciszewskiego w dniach:

- 2 maja 2019r. (czwartek) będzie nieczynna, natomiast będzie urzędowała w dniu 11 maja 2019r. (sobota),

- 24 grudnia 2019r. (wtorek) będzie nieczynna, natomiast będzie urzędowała w dniu 7 grudnia 2019r. (sobota).

Informacja dot. kongresu nauk sądowych (PDF)

Będzin, dnia 11 grudnia 2018r.

Z.Prez. 40/18

ZARZĄDZENIE

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie

dot. ustalenia czasu pracy w 2019 roku.

 

            Na podstawie § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 2316 ze zm.) oraz art. 130 Kodeksu Pracy, zarządza się co następuje:

- dzień 2 maja 2019r. (czwartek) dniem wolnym od pracy z jednoczesnym odpracowaniem 11 maja 2019r. (sobota);

- dzień 24 grudnia 2019r. (wtorek) dniem wolnym od pracy z jednoczesnym odpracowaniem 7 grudnia 2019r. (sobota);

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.