Będzin, dnia 04.08.2017r.

Sygn. akt I NS 222/17                                                 

 OGŁOSZENIE  

 

"W dniu 28.02. 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 222/17 wpłynął wykaz inwentarza, a w dniu 10.03.2017r. zostało wydane zarządzenie Sędziego, w którym zlecono dokonanie ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza po Mieczysławie Pozłutka.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

   Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 23,42-500 Będzin, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.