Będzin, dnia 28 maja 2020 r.

Sygn. akt I Ns 275/20

OGŁOSZENIE

„W dniu 21 maja 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 275/20 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Krzysztofie Wyderka przez komornika sądowego,

spadkodawca: Krzysztof Wyderka, PESEL: 59070803936,

ostatni adres: ul. Kościuszki 155, Rogoźnik,

data zgonu: 18 października 2016 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Krzysztofie Wyderka - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                 /-/ RSR Klaudia Panfil

Będzin, dnia 4 maja 2020r.

Sygn. akt I Ns 363/19

OGŁOSZENIE

„„W dniu 30 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 363/19 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Marku Aksamit przez komornika sądowego,

spadkodawca: Marek Aksamit, PESEL: 52042400191

ostatni adres: ul. 9 Maja 7A/48, 42-500 Będzin

data zgonu: 10 lutego 2016 roku.

Będzin, dnia 16.03.2020r.

Jarosław Dudziński                                                                                            

Sędzia Sądu Rejonowego

W Będzinie

                                                                     Niniejszym zarządzam co następuje.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i nakazem odwołania zaplanowanych rozpraw informuję, że zaplanowane rozprawy wyznaczone na dzień 26.03.2020r. nie odbędą się tj. :

Będzin, dnia 16.03.2020r.

Jarosław Dudziński                                                                                            

Sędzia Sądu Rejonowego

W Będzinie

                                                                     Niniejszym zarządzam co następuje.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i nakazem odwołania zaplanowanych rozpraw informuję, że zaplanowane rozprawy wyznaczone na dzień 24.03.2020r. nie odbędą się tj. :

Będzin, dnia 16.03.2020r.

Jarosław Dudziński                                                                                            

Sędzia Sądu Rejonowego

W Będzinie

                                                                     Niniejszym zarządzam co następuje.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i nakazem odwołania zaplanowanych rozpraw informuję, że zaplanowane rozprawy wyznaczone na dzień 19.03.2020r. nie odbędą się tj. :