Będzin, dnia 6 lipca 2021r.

Sygn. akt I N 822/21

1. Tablica Ogłoszeń

Sądu Rejonowego w Będzinie

2. Strona internetowa

Sądu Rejonowego w Będzinie

             

            Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział I Cywilny stosownie do treści art. 638ˡ § 1 k.p.c. przesyła zamieszczone na odwrocie ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w celu ukazania jego treści na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Będzinie bezterminowo oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Będzinie na okres jednego miesiąca.

                                                                                  

Będzin, dnia 1 lipca 2021 roku

I N 822/21

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 4 czerwca 2021 roku we Wrocławiu został sporządzony prze spadkobiercę Kamila Supernak protokół zawierający wykaz inwentarza po Marku Supernak zmarłym 25 kwietnia 2018 roku, PESEL 53010416233, ostatnio stale zamieszkałym w Czeladzi przy ulicy Nowopogońskiej 78/7.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 638ˡ § 3 k.p.c.)

 Będzin, dnia 2 lipca 2021 r.

Sygn. akt I Ns 161/21

Tablica Ogłoszeń

Strona Internetowa

Sądu Rejonowego w Będzinie

            Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział I Cywilny przesyła ogłoszenie w celu wywieszenie jego treści na Tablicy Ogłoszeń Sądu Rejonowego w Będzinie oraz na stronie internetowej na okres 1 miesiąca   zgodnie z art. 637 § 3 i art. 638 1k.p.c.,

                                                                                                   /-/ RSR Klaudia Panfil

 

Będzin, dnia 2 lipca 2021 r.

Sygn. akt I Ns 161/21

OGŁOSZENIE

„W dniu 28 czerwca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 161/21 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Adamie Adamczuku przez komornika sądowego,

spadkodawca: Adam Adamczuk, PESEL: 68061006759

ostatni adres: ul. Strzelecka 16/1, Czeladź

data zgonu: 27 grudnia 2017 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Adamie Adamczuku - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                                             /-/ RSR Klaudia Panfil

Będzin, dnia 2 lipca 2021 r.

Sygn. akt I Ns 93/21

Tablica Ogłoszeń

Strona Internetowa

Sądu Rejonowego w Będzinie

            Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział I Cywilny przesyła ogłoszenie w celu wywieszenie jego treści na Tablicy Ogłoszeń Sądu Rejonowego w Będzinie oraz na stronie internetowej na okres 1 miesiąca   zgodnie z art. 637 § 3 i art. 638 1k.p.c.,

                                                                                                   /-/ RSR Klaudia Panfil

 

Będzin, dnia 2 lipca 2021 r.

Sygn. akt I Ns 93/21

OGŁOSZENIE

„W dniu 28 czerwca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 93/21 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Mateuszu Sidor przez komornika sądowego,

spadkodawca: Mateusz Sidor, PESEL: 86102905416

ostatni adres: ul. Klonowa 4/3, Będzin

data zgonu: 19 września 2020 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Mateuszu Sidor - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                                             /-/ RSR Klaudia Panfil

Będzin, dnia 2 lipca 2021r.

Sygn. akt I Ns 202/21

Tablica Ogłoszeń

Strona Internetowa

Sądu Rejonowego w Będzinie

            Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział I Cywilny przesyła ogłoszenie w celu wywieszenie jego treści na Tablicy Ogłoszeń Sądu Rejonowego w Będzinie oraz na stronie internetowej na okres 1 miesiąca   zgodnie z art. 637 § 3 i art. 638 1k.p.c.,

                                                                                                   /-/ RSR Klaudia Panfil

Będzin, dnia 2 lipca 2021 r.

Sygn. akt I Ns 202/21

OGŁOSZENIE

„W dniu 28 czerwca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 202/21 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Piotrze Wrótniaku przez komornika sądowego,

spadkodawca: Piotr Wrótniak, PESEL: 77073109873

ostatni adres: ul. Katowicka 111/11, Czeladź

data zgonu: 17 grudnia 2018 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Piotrze Wrótniaku - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                                             /-/ RSR Klaudia Panfil

Będzin, dnia 2 lipca 2021 r.

Sygn. akt I Ns 531/21

Tablica Ogłoszeń

Strona Internetowa

Sądu Rejonowego w Będzinie

            Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział I Cywilny przesyła ogłoszenie w celu wywieszenie jego treści na Tablicy Ogłoszeń Sądu Rejonowego w Będzinie oraz na stronie internetowej na okres 1 miesiąca   zgodnie z art. 637 § 3 i art. 638 1k.p.c.,

                                                                                                   /-/ RSR Klaudia Panfil

Będzin, dnia 2 lipca 2021 r.

Sygn. akt I Ns 531/21

OGŁOSZENIE

„W dniu 28 czerwca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 531/21 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Wojciechu Górnym przez komornika sądowego,

spadkodawca: Wojciech Górny, PESEL: 44041304378

ostatni adres: ul. Sportowa 10/2, Czeladź

data zgonu: 5 października 2020 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Wojciechu Górnym - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                    /-/ RSR Klaudia Panfil