Będzin, dnia 28 grudnia 2020 r.

Sygn. akt I Ns 852/20

 OGŁOSZENIE

„W dniu 16 grudnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 852/20 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Zbigniewie Klamrze przez komornika sądowego,

spadkodawca: Zbigniew Klamra, PESEL: 49091516230

ostatni adres: ul. Waryńskiego 33/2, 41-250 Czeladź

data zgonu: 6 listopada 2009 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Zbigniewie Klamrze (Klamra) - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                                             /-/ RSR Klaudia Panfil

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-12-29 06:17:01 Karol Wadas