Sygn. akt I Co 1466/19

                           POSTANOWIENIE

Dnia 7 grudnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:   Sędzia Ewa Gradowska

po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2020 roku w Będzinie na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku Adama Lipińskiego

z udziałem Marzeny Pendryk

w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości prowadzoną przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysława Nowińskiego, KmG 96/19

postanawia

  1. na podstawie art. 931 § 2 k.p.c. odjąć dłużniczce Marzenie Pendryk zarząd nieruchomością: udziałem w wysokości 1805/10000 w prawie do nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1173/42 wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej w Rogoźniku przy ulicy Robotniczej 15, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW KA1B/00027274/9;
  2. uchylić postanowienie z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
  3. ustanowić dla nieruchomości: udziału w wysokości 1805/10000 w prawie do nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1173/42 wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej w Rogoźniku przy ulicy Robotniczej 15, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW KA1B/00027274/9 zarządcę w osobie adwokata Jakuba Musiała i jednocześnie zobowiązać zarządcę do składania sprawozdania ze swych czynności zarządczych, jak również udokumentowanego sprawozdania rachunkowego, które dotyczyć ma zajętej       nieruchomości, jeden raz w roku do dnia 30 grudnia każdego roku oraz po ukończeniu zarządu, przy czym pierwsze sprawozdanie należy złożyć do dnia 30 czerwca 2021 roku.

/-/ Sędzia Ewa Gradowska

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-01-18 11:45:22 Karol Wadas
2 2021-01-18 11:44:58 Karol Wadas