Sąd Rejonowy w Będzinie
VII Wydział Karny
ul. Jana Sączewskiego 23
42-500 Będzin
 tel./fax 32 368 81 43
 
sygn. akt VII K 33/21 (poprzednia sygnatura akt II K 315/19)
 
 
 
Sąd Rejonowy w Będzinie VII Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych, iż w dniu 30 marca 2021 roku o godz. 13.00, sala numer 110, odbędzie się rozprawa w sprawie o sygn. akt VII K 33/21 poprzednia sygnatura akt II K 315/19 (sygn. akt postępowania przygotowawczego PR 2 Ds. 723/19) przeciwko Gracjanie Bukowiec oskarżonej  o czyn z art.270 §​ k.k.,  art. 190a § 2 k.k.
Nadto Sąd poucza, że pokrzywdzony do czasurozpoczęcia przewodu sądowego w I instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
 
 
 
Sędzia Wydziału VII Karnego Sądu Rejonowego w Będzinie

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-03-02 14:24:23 Andrzej Kędzierski