INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

   Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 23,42-500 Będzin, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.


   Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.)

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Wersja PFD

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2016-10-21 09:32:23 Radomir Krakowski