Informujemy, iż Sąd Rejonowy w Będzinie w dniu 31.12.2018r. będzie czynny w godzinach od 7:30 do 15:30.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotr Sikorski informuje iż  w dniu 02.11.2018r. Kancelaria Komornicza będzie nieczynna.

Sygn. akt: I Ns 903/18

P O S T A N O W I E N I E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dnia 5 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Będzinie I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący:    SSR Ewa Gradowska
po rozpoznaniu w dniu 5 października 2018 r. w Będzinie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Anny Szulewskiej
o sporządzenie spisu inwentarza spadku
postanawia:
1. dokonać spisu inwentarza majątku wchodzącego w skład spadku po Mirosławie Miśku, zmarłym w dniu 30 maja 2018r.  w Chorzowie , ostatnio stale przebywającym  w Będzinie;
2. zlecić dokonanie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Będzinie.

Będzin, dnia 04.08.2017r.

Sygn. akt I NS 222/17                                                 

 OGŁOSZENIE  

 

"W dniu 28.02. 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 222/17 wpłynął wykaz inwentarza, a w dniu 10.03.2017r. zostało wydane zarządzenie Sędziego, w którym zlecono dokonanie ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza po Mieczysławie Pozłutka.