INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

   Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 23,42-500 Będzin, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.