Statystyka sądowa została udostępniona na podstawie § 122 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r.  Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1141). 


I półrocze 2022

 • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1r
 • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5r
 • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6r
 • Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7r
 • Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MS-S10r
 • Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12r
 • Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16/18
 • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych MS-S20KW
 • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40r
 • Sprawozdanie z czynności komornika MS-KOM23

rok 2021 

 • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1r
 • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5r
 • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6r
 • Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7r
 • Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MS-S10r
 • Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12r
 • Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16/18
 • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych MS-S20KW
 • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40r
 • Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych MS-S62r
 • Sprawozdanie z czynności komornika MS-KOM23

 


I półrocze 2021 

 • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1r
 • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5r
 • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6r
 • Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7r
 • Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MS-S10r
 • Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12r
 • Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16/18
 • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych MS-S20KW
 • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40r
 • Sprawozdanie z czynności komornika MS-KOM23

 


rok 2020

 • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1r
 • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5r
 • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6r
 • Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7r
 • Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MS-S10r
 • Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12r
 • Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16/18
 • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych MS-S20KW
 • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40r
 • Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych MS-S62r
 • Sprawozdanie z czynności komornika MS-KOM23

I półrocze 2020

 • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1r
 • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5r
 • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6r
 • Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7
 • Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MS-S10r
 • Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12r
 • Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16/18
 • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych MS-S20KW
 • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40r
 • Sprawozdanie z czynności komornika MS-KOM23

rok 2019

 • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1r
 • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5r
 • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6r
 • Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7
 • Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MS-S10r
 • Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12r
 • Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16/18
 • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych MS-S20KW
 • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40r
 • Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych MS-S62r

I półrocze 2019

 • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1r
 • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5
 • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6r
 • Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7
 • Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowe MS-S10
 • Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11-12r
 • Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16-18
 • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg MS-S20KW
 • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40r

rok 2018

 • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1r
 • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5
 • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6r
 • Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7
 • Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowe MS-S10
 • Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11-12r
 • sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16-18
 • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg MS-S20KW
 • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40r

 


I półrocze 2018

 • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1r
 • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5
 • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6r
 • Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7
 • Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowe MS-S10
 • Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11-12r
 • sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16-18
 • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg MS-S20KW
 • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40r

 


rok 2017

 • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1r
 • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5
 • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6r
 • Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7
 • Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowe MS-S10
 • Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11-12r
 • sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16-18
 • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg MS-S20KW
 • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40r

 


I półrocze 2017

 • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1r
 • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5
 • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6r
 • Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7
 • Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11-12r
 • sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16-18
 • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg MS-S20KW
 • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40r

rok 2016

 

 • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1
 • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5
 • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6
 • Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7
 • Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowe MS-S10
 • Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11-12
 • sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16-18
 • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg MS-S20KW
 • Sprawozdanie z czynności komornika MS-KOM 23
 • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40

rok 2015

 • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1
 • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5
 • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6
 • Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7
 • Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MS-S10
 • Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12
 • Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16
 • Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S18
 • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych MS-S20KW
 • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40
 • Sprawozdanie z czynności komornika MS-KOM23

 

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-07-29 07:53:45 Karol Wadas
2 2022-07-29 07:45:33 Karol Wadas
3 2022-03-04 12:34:44 Karol Wadas
4 2021-08-03 06:13:38 Karol Wadas
5 2021-08-03 06:11:43 Karol Wadas
6 2021-02-02 11:23:41 Karol Wadas
7 2021-01-28 12:56:23 Karol Wadas
8 2021-01-28 12:54:18 Karol Wadas
9 2020-07-24 07:19:04 Andrzej Kędzierski
10 2020-02-05 06:58:08 Karol Wadas