Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-05-27 06:00:44 Karol Wadas
2 2020-05-27 05:55:18 Karol Wadas
3 2020-05-27 05:54:15 Karol Wadas