Będzin, dnia 29 marca 2018r.

Z.Prez. 11/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie utworzenia Sekretariatów Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej
w Sądzie Rejonowym w Będzinie.

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2014 poz 795) zarządzam:

§1


Utworzenie z dniem 1 kwietnia 2018r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie:
- Sekretariatu I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych,
- Sekretariatu II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

§2


Zamieszczenie zarządzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Będzinie.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie
SSR Ewa Gradowska
/na oryginale właściwy podpis/

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2018-03-30 12:34:51 Radomir Krakowski